următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Care este diferența dintre adaptare și atenuare?

HelpCenter FAQ

Adaptarea înseamnă anticiparea efectelor adverse ale schimbărilor climatice și luarea măsurilor corespunzătoare pentru a preveni sau minimiza daunele pe care acestea le pot produce, sau profitarea de oportunitățile care pot apărea. Printre exemplele de măsuri de adaptare putem menționa schimbări de infrastructură mare, cum ar fi construirea de mijloace de apărare împotriva creșterii nivelului mării, precum și schimbări comportamentale, cum ar fi reducerea risipei alimentare de către oameni. În esență, adaptarea poate fi înțeleasă ca procesul de ajustare la efectele actuale și viitoare ale schimbărilor climatice. 

Atenuarea înseamnă reducerea impactului schimbărilor climatice prin prevenirea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în atmosferă. Atenuarea se obține fie prin reducerea surselor acestor gaze — ex. mărind proporția energiei regenerabile sau creând un sistem de mobilitate mai puțin poluant—, fie prin creșterea gradului de stocare a GES — ex. mărind suprafața acoperită de păduri. Pe scurt, atenuarea este o intervenție umană care reduce sursele emisiilor de GES și/sau le mărește absorbția.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului