Środowisko miejskie

Zmień język:
wygasł
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

W Unii Europejskiej w dużych i małych miastach mieszka około 75% jej obywateli, którzy na miejsce zamieszkania wybrali obszary miejskie. Wpływ procesu urbanizacji ma jednak coraz większy zasięg i wykracza poza granice miast. Europejczycy przyjmują miejski sposób życia i korzystają z udogodnień, które oferuje miasto, takich jak usługi kulturalne, edukacyjne lub zdrowotne. Więcej

Przeglądaj katalog

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania