następne
poprzednie
pozycje

Przystosowanie się do zmiany klimatu

Niespotykane dotąd fale upałów – takie jak w tym roku – stanowią dla zdrowia ludności Europy największe bezpośrednie zagrożenie związane z klimatem. Fale upałów już są przyczyną wielu zgonów i chorób. Problem ten będzie się pogłębiać, jeśli nie zostaną podjęte kolejne działania służące przystosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków. Według opublikowanego dziś raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) środki takie jak: plany działania na rzecz ochrony zdrowia przed upałem, zazielenianie miast, lepsze projektowanie budynków i dostosowanie czasu pracy mogą przyczynić się do skuteczniejszej ochrony najbardziej narażonych grup społecznych.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu