Przemiany w kierunku gospodarki zrównoważonej

Zmień język:

W swoim publikowanym raz na pięć lat sztandarowym raporcie SOER 2015 EEA stwierdziła, że – pomimo poprawy sytuacji w ostatnich dziesięcioleciach – perspektywy dla stanu środowiska w Europie są niepokojące. Globalny i systemowy charakter stojących przed Europą wyzwań środowiskowych oznacza, że osiągnięcie długoterminowych celów UE o charakterze zrównoważonym będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia fundamentalnych zmian w kluczowych systemach społecznych, a zwłaszcza w systemach związanych z żywnością, energią, mobilnością i infrastrukturą miejską. Więcej

Przeglądaj katalog

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania