Ekologiczna gospodarka

Zmień język:
wygasł
This content has been archived on 2016-08-31, reason: A new version has been published

Utożsamianie wzrostu liczby ludności lub rozwoju gospodarki z degradacją środowiska to zbytnie uproszczenie. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, co dowodzi treść tej sekcji. More

Key facts and messages

Przeglądaj katalog

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100