następne
poprzednie
pozycje

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza w Europie ciagle utrzymuje się powyżej poziomów zaleconych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia Europejczyków. Według najnowszej, bo opublikowanej dziś oceny wpływu jakości powietrza na zdrowie przeprowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska, obnizenie stężenie pyłu drobnego do poziomu zalecanego przez WHO, w UE można było uniknąć 253,000 zgonów. Zgodnie z nowymi szacunkami dotyczącymi negatywnych skutków dla zdrowia, narażenie ludzi na wdychanie zanieczyszczonego powietrza moze wywołac lub nasilic takie choroby jak raka płuc, choroby serca, astma i cukrzyca.

Zgodnie z opublikowanymi dziś ocenami jakości powietrza Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) potrzeba więcej wysilku, aby chronić zdrowie dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia sie do ponad 1200 przedwczesnych zgonów rocznie u osób poniżej 18 roku życia w Europie, jak rowniez znacznie zwiększa ryzyko chorób w ich późniejszym okresie życia. Pomimo poprawy jakosci powietrza w ostatnich latach, poziom kluczowych zanieczyszczeń powietrza w wielu krajach europejskich nadal pozostaje wyższy od wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej i we Włoszech.

Komisja Europejska publikuje dziś pierwsze sprawozdanie zatytułowane „Monitorowanie realizacji i perspektyw zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń”, w którym wyznacza działania na rzecz czystszego powietrza, wody i gleby. Sprawozdanie Komisji, wraz z oceną monitorowania opracowaną przez Europejską Agencję Środowiska, pokazuje, że polityka Unii przyczyniła się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, jak również zanieczyszczenia pestycydami. Jednakże problemy nadal występują w innych obszarach np. w obszarze szkodliwego hałasu, zanieczyszczenia związkami biogennymi i wytwarzania odpadów komunalnych. Wyniki wskazują, że jeśli Unia Europejska ma osiągnąć cele zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń do 2030 r., konieczne będą znacznie bardziej zdecydowane działania takie jak przyjęcie nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom i lepsze wdrożenie istniejących przepisów.

Przeglądaj katalog