następne
poprzednie
pozycje

Zanieczyszczenie powietrza

Dowody naukowe wskazują, że zagrożenia środowiskowe wplywaja na znaczną liczbe zachorowan na choroby układu krążenia, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Europie. W opublikowanej dziś analizie Europejskiej Agencji Środowiska przedstawiono przegląd powiązań między środowiskiem a chorobami układu krążenia oraz podkreślono, że przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, ekstremalnym temperaturom i innym zagrożeniom środowiskowym to opłacalne działania służące zmniejszeniu obciążenia chorobami, m.in. zawałami serca i udarami mózgu.

Zanieczyszczenie powietrza w Europie ciagle utrzymuje się powyżej poziomów zaleconych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia Europejczyków. Według najnowszej, bo opublikowanej dziś oceny wpływu jakości powietrza na zdrowie przeprowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska, obnizenie stężenie pyłu drobnego do poziomu zalecanego przez WHO, w UE można było uniknąć 253,000 zgonów. Zgodnie z nowymi szacunkami dotyczącymi negatywnych skutków dla zdrowia, narażenie ludzi na wdychanie zanieczyszczonego powietrza moze wywołac lub nasilic takie choroby jak raka płuc, choroby serca, astma i cukrzyca.

Zgodnie z opublikowanymi dziś ocenami jakości powietrza Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) potrzeba więcej wysilku, aby chronić zdrowie dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia sie do ponad 1200 przedwczesnych zgonów rocznie u osób poniżej 18 roku życia w Europie, jak rowniez znacznie zwiększa ryzyko chorób w ich późniejszym okresie życia. Pomimo poprawy jakosci powietrza w ostatnich latach, poziom kluczowych zanieczyszczeń powietrza w wielu krajach europejskich nadal pozostaje wyższy od wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej i we Włoszech.

Przeglądaj katalog