następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

W jaki sposób UE radzi sobie ze zmianą klimatu?

HelpCenter FAQ

UE walczy ze zmianą klimatu, realizując ambitną politykę wewnętrzną oraz ściśle współpracując z partnerami międzynarodowymi. UE oraz jej państwa członkowskie są stronami Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), protokołu z Kioto oraz porozumienia paryskiego. UE znajduje się na właściwej drodze do osiągnięcia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wyznaczonego na 2020 r. oraz wprowadziła kluczowe przepisy i środki umożliwiające osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii do 2030 r. Celem Europy jest stanie się do 2050 r. pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Działania w dziedzinie klimatu leżą również w centrum Europejskiego Zielonego Ładu – ambitnego pakietu działań obejmującego znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, inwestowanie w nowoczesne badania i innowacje, a także ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu