następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jakie są główne źródła zanieczyszczenia wody?

HelpCenter FAQ

Wiele działań człowieka może niekorzystny wpływać na jakość naszych rzek, jezior, mórz i wód gruntowych. Na jakość wody wpływają bezpośrednie wypływy, np. z fabryki lub oczyszczalni ścieków, tak zwane  „źródła punktowej emisji zanieczyszczeń”. Wpływ mają również zanieczyszczenia z powszechnych źródeł , takie jak substancje odżywcze i  pestycydy  z działalności rolniczej oraz zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu uwalniane do powietrza, które następnie opadają na ziemię i do morza, czyli tak zwane „zanieczyszczenia rozproszone” . Głównymi źródłami „punktowej emisji zanieczyszczeń” wody są uzdatnianie wody pitnej i oczyszczanie ścieków, a w przypadku „zanieczyszczeń rozproszonych” główne źródła stanowią rolnictwo oraz elektrownie opalane paliwem kopalnym (przez powietrze). Choć zakłady oczyszczania ścieków określane są jako „źródła punktowej emisji zanieczyszczeń”, nie stanowią one rzeczywistego źródła, bo oczyszczają one ścieki pochodzące z naszych toalet i zlewów. 

Więcej informacji można znaleźć, przeglądając treści na stronie Środowisko wodne i morskie.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu