następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jaki udział w emisji gazów cieplarnianych przypada na każdy rodzaj transportu?

HelpCenter FAQ

Udział w emisji gazów cieplarnianych na każdy rodzaj transportu jest zestawiany przy wykorzystaniu danych dotyczących krajowych emisji zgłaszanych na mocy Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz na mocy unijnego mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych i jest dostępny w ramach wskaźnika EEA dotyczącego emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu w Europie.

Permalinks

Tagi

w kategorii:
w kategorii: Transport
Akcje Dokumentu