następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jaka jest różnica między adaptacją a łagodzeniem?

HelpCenter FAQ

Adaptacja oznacza przewidywanie szkodliwych skutków zmiany klimatu i podejmowanie odpowiednich działań, by zapobiec ewentualnym szkodom lub je zminimalizować; oznacza ona też wykorzystanie możliwości, które mogą się pojawić. Przykładami działań adaptacyjnych są zmiany w zakresie infrastruktury wielkoskalowej, takie jak budowanie obiektów chroniących przed podnoszącym się poziomem mórz, a także zmiany w zachowaniach, takie jak ograniczenie marnowania żywności przez ludzi. Zasadniczo adaptację można rozumieć jako proces dostosowywania się do bieżących i przyszłych skutków zmiany klimatu. 

Łagodzenie oznacza łagodzenie skutków zmiany klimatu poprzez zapobieganie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery lub poprzez ograniczanie tego zjawiska. Łagodzenia dokonuje się albo poprzez zmniejszenie liczby źródeł tych gazów – np. zwiększając udział energii ze źródeł odnawialnych lub ustanawiając bardziej ekologiczny system mobilności – albo poprzez zwiększone magazynowanie tych gazów, np. w wyniku rozszerzenia powierzchni lasów. Podsumowując, łagodzenie to działanie człowieka ograniczające liczbę źródeł emisji gazów cieplarnianych lub zwiększające ich pochłanianie.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu