następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jak zmiana klimatu zagraża przyszłości rolnictwa w Europie?

HelpCenter FAQ

Przewiduje się zmniejszenie produkcji roślinnej i hodowli zwierząt gospodarskich, a w części regionów Europy Południowej oraz regionów śródziemnomorskich nawet ich porzucenie z uwagi na wzrost niekorzystnych skutków zmiany klimatu. Jeśli adaptacja do zmiany klimatu ma podnieść odporność na zdarzenia ekstremalne, takie jak susze, upały i powodzie należy uczynić ją nadrzędnym priorytetem sektora rolnictwa Unii Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zob. artykuł pt. „Zmiana klimatu zagraża przyszłości rolnictwa w Europie”.

Permalinks

Tagi

w kategorii:
w kategorii: Rolnictwo
Akcje Dokumentu