następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jak można wnieść skargę na poziomie UE?

HelpCenter FAQ

Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska ma obowiązek zapewnić właściwe stosowanie prawa Wspólnoty Europejskiej. Każdy może zaskarżyć do KE europejskie państwo członkowskie w odniesieniu do wszelkich działań uznawanych za niezgodne z prawem wspólnotowym. Taka skarga jednak, aby została uznana, musi dotyczyć naruszenia prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie. Więcej informacji można znaleźć na stronach: Jak złożyć skargę na szczeblu UESkargi, petycje i inne źródła informacji na temat naruszeń. 

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności należy zawsze skontaktować się z władzami lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi.

Permalinks

Akcje Dokumentu