następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jak można przekształcić odpady w zasoby?

HelpCenter FAQ

Mówiąc o przekształcaniu odpadów w zasoby, opisujemy działanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to podejście systemowe, w ramach którego odrzuca się model linearny „weź – wyprodukuj – wyrzuć” i przyjmuje model cyrkularny, gdzie wartość produktów i materiałów w gospodarce jest utrzymywana możliwie jak najdłużej. Minimalizuje się wolumen odpadów i zużycie surowców, a gdy cykl życia produktu zakończy się, następuje jego naprawa, odtwarzanie, ponownie wykorzystanie lub recykling, co pozwala stworzyć dodatkową wartość. 

Aby przekształcić odpady w zasoby, należy dostosować cele w zakresie gospodarowania odpadami do celów związanych z przechodzeniem na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W takiej gospodarce sektor odpadów staje się kluczowym partnerem przedsiębiorstw. W ten sposób powstają wysokojakościowe strumienie odpadów przeznaczonych do recyklingu i odzysku. Głównymi strumieniami odpadów są odpady komunalne, odpady opakowaniowe, odpady żywnościowe, bioodpady i surowce kluczowe. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych Wykorzystanie zasobów i materiałów oraz Odpady i recykling.

Permalinks

Akcje Dokumentu