następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jak ludzie i miasta adaptują się do zmiany klimatu?

HelpCenter FAQ

Zmiana klimatu już ma miejsce, a w przyszłości będzie jeszcze poważniejsza, nawet jeśli globalne starania na rzecz ograniczenia emisji okażą się skuteczne. W przyszłości zwiększy się częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych oraz związanych z nimi powodzi i susz, które będą zagrażać wielu regionom świata. Doprowadzi to do niekorzystnych skutków dla ekosystemów, sektorów gospodarki, zdrowia i dobrobytu ludzi. Dlatego niezwykle ważne jest podjęcie działań mających na celu adaptację do skutków zmiany klimatu; należy też dostosować je do określonych warunków panujących w różnych częściach Europy. W zakres przykładów działań adaptacyjnych wchodzą: 

W odniesieniu do osób fizycznych i gospodarstw domowych:

  • gromadzenie deszczówki (np. do podlewania ogrodów i mycia samochodów) w celu zaoszczędzenia wody pitnej i zmniejszenia obciążenia systemów kanalizacyjnych w czasie silnych opadów atmosferycznych;
  • sadzenie drzew, by stworzyć zacienione obszary przydatne w trakcie upałów;
  • izolowanie domów, by zmniejszyć potrzebę chłodzenia ich latem (i ogrzewania zimą). 

W odniesieniu do miast i władz lokalnych:

  • tworzenie większej liczby terenów zielonych (np. aby ograniczyć występowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła lub wykorzystać je jako ogrody deszczowe w czasie silnych opadów atmosferycznych);
  • przystosowanie przepisów budowlanych do przyszłych warunków klimatycznych oraz ekstremalnych zdarzeń pogodowych;
  • budowanie obiektów przeciwpowodziowych i podnoszenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej, w razie możliwości przy zastosowaniu m.in. rozwiązań opartych na zasobach przyrody i podejść ekosystemowych. 

W odniesieniu do podmiotów na poziomie sektorowym:

  • promowanie skuteczniejszego wykorzystania ograniczonych zasobów wodnych, np. poprzez ponowne używanie oczyszczonych ścieków;
  • uprawianie roślin odpornych na suszę;
  • wybieranie takich gatunków drzew i praktyk leśnych, by zmniejszyć narażenie na skutki burz i pożarów;
  • wytyczenie korytarzy lądowych pomagających w migracji gatunków. 

Więcej informacji można znaleźć w portalu Climate ADAPT.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu