następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jak energia odnawialna pomaga w osiąganiu unijnych celów klimatycznych i celów w zakresie energii?

HelpCenter FAQ

Europejski system energetyczny przechodzi szybkie zmiany mające na celu skierowanie gospodarki UE na drogę do neutralności węglowej oraz zrównoważonego i wydajnego korzystania z zasobów. Energia odnawialna jest podstawową tej transformacji. Starania UE w celu podwojenia udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu Unii przyniosły skutki – ilość wykorzystywanych paliw kopalnych, a także ilość powiązanych z tym emisji gazów cieplarnianych, znacznie się zmniejszyła. Chociaż energia odnawialna przyczyniła się także do ograniczenia niektórych zanieczyszczeń powietrza, takich jak dwutlenek siarki, to jednak nie wszystkie wyniki są pozytywne. Przykładowo w państwach, w których od 2005 r. znacznie wzrosła ilość spalanej biomasy, wzrosły także emisje niektórych zanieczyszczeń powietrza, takich jak cząstki stałe. 

Więcej informacji można znaleźć w briefingu pt. „Energia odnawialna w Europie: kluczowa dla celów klimatycznych, jednak kwestia zanieczyszczenia powietrza wymaga uwagi”. W raporcie dotyczącym energii odnawialnej przedstawiono najnowsze tendencje w zakresie różnych technologii energii odnawialnej w dziedzinie elektryczności, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu, a także tendencje w poszczególnych krajach. Ponadto w panelu wpływu energii odnawialnej przedstawiono oszacowania dotyczące wpływu wykorzystania energii odnawialnej od 2005 r. na zużycie paliw kopalnych, emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza.

Permalinks

Tagi

w kategorii:
w kategorii: Energia
Akcje Dokumentu