następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jak czyste jest powietrze, którym oddycham?

HelpCenter FAQ

Aby zapoznać się z aktualnymi danymi o jakości powietrza na poziomie lokalnym i regionalnym, odwiedź stronę europejskiego wskaźnika jakości powietrza. Pozwala ona użytkownikom sprawdzić jakość powietrza w pobliżu stacji monitorowania rozlokowanych w poszczególnych krajach, regionach i miastach. Wskaźnik opiera się na wartościach stężenia dla maksymalnie pięciu najważniejszych rodzajów zanieczyszczeń (PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2) i jest obliczany godzinowo dla ponad 2 000 stacji monitorowania w całej Europie przy wykorzystaniu aktualnych danych zgłaszanych przez państwa członkowskie EEA i państwa współpracujące z nią, a także przez inne państwa dobrowolnie zgłaszające dane. 

Użytkownicy mogą także przeglądać te aktualne dane o jakości powietrza za pomocą przeglądarki aktualnych danych o jakości powietrza wyświetlającej dane godzinowe i dzienne.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu