następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Gdzie można znaleźć dane o emisji gazów cieplarnianych posortowane według źródła i kraju?

HelpCenter FAQ

W przeglądarce danych EEA dotyczących emisji gazów cieplarnianych dostępne są dane na temat emisji i usuwania gazów cieplarnianych zgłaszane przez państwa członkowskie EEA na mocy Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i do UE/EEA na mocy unijnego mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych (w przypadku państw członkowskich UE). W przeglądarce wyświetlane są najnowsze emisje zgłoszone w rocznych wykazach gazów cieplarnianych, a użytkownik może je filtrować według państwa, sektora, roku i gazu cieplarnianego. Pełny wykaz gazów cieplarnianych przedłożony przez Unię Europejską na mocy UNFCCC – stanowiący podstawę emisji przedstawionych w tej przeglądarce – jest dostępny na stronie EEA z wykazem gazów cieplarnianych.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu