następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Gdzie można znaleźć dane na temat uwalniania i transferu zanieczyszczeń przemysłowych?

HelpCenter FAQ

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) to ogólnoeuropejski rejestr, w którym znajdują się łatwo dostępne istotne dane środowiskowe pochodzące z obiektów przemysłowych zlokalizowanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Zawiera on dane zgłaszane corocznie przez ponad 30 000 obiektów przemysłowych i obejmujące 65 rodzajów działalności gospodarczej w całej Europie.

Permalinks

Tagi

w kategorii:
w kategorii: Przemysł
Akcje Dokumentu