następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Gdzie można znaleźć aktualne statystyki odpadów?

HelpCenter FAQ

Sugerujemy zapoznanie się ze statystykami odpadów Eurostatu przedstawiającymi najnowsze i najbardziej kompletne dane na temat odpadów. EEA dysponuje wskaźnikami dotyczącymi recyklingu odpadów, wytwarzania odpadówkierowania odpadów do dalszej obróbki.

Permalinks

Akcje Dokumentu