następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Dlaczego ubiegłoroczne dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych są niedostępne?

HelpCenter FAQ

Strony Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) każdego roku składają sprawozdania dotyczące wykazów gazów cieplarnianych za okres od 1990 r. do bieżącego roku kalendarzowego (t) minus dwa lata (t-2) i obejmujące emisje i usuwanie gazów cieplarnianych na objętym obszarze (tj. emisje występujące na terytoriach tych stron). Najnowsze dane są dostępne w przeglądarce danych EEA na temat gazów cieplarnianych. Dostępne są również szacunki emisji gazów cieplarnianych dla roku (t-1) oraz prognozy emisji gazów cieplarnianych.  Dostępne są też informacje o emisjach z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, których opóźnienie również wynosi jeden rok.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu