następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Czym są fluorowane gazy cieplarniane i dlaczego są szkodliwe?

HelpCenter FAQ

Fluorowane gazy cieplarniane to mające wiele różnych zastosowań przemysłowych gazy wytwarzane przez człowieka. Ponieważ nie niszczą one warstwy ozonowej atmosfery, często zastępuje się nimi substancje zubożające warstwę ozonową. Są to jednak gazy cieplarniane o silnym oddziaływaniu i nawet większym wpływie na globalne ocieplenie niż ma to miejsce w przypadku dwutlenku węgla (CO2). Dlatego w znacznym stopniu przyczyniają się do zmiany klimatu. 

Aby kontrolować poziom emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, w tym wodorofluorowęglowodorów (HFC), Unia Europejska przyjęła dwa akty ustawodawcze: rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianychdyrektywę dotyczącą emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych. EEA przyczynia się do tego poprzez gromadzenie zgłaszanych przez przedsiębiorstwa danych w zakresie produkcji, przywozu, wywozu, niszczenia i stosowania jako surowców fluorowanych gazów cieplarnianych w UE. Dane te publikowane są corocznie w raporcie dotyczącym fluorowanych gazów cieplarnianych.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu