następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Czym są cząstki stałe i jak wpływają na zdrowie ludzi?

HelpCenter FAQ

Cząstki stałe stanowią mieszaninę substancji stałych i ciekłych kropli. Niektóre cząstki stałe są emitowane bezpośrednio, a inne powstają w wyniku reagowania w atmosferze zanieczyszczeń emitowanych z różnych źródeł. Cząstki stałe występują w różnych rozmiarach, a te mniejsze niż 10 mikrometrów mogą dostać się do naszych płuc i spowodować poważne problemy zdrowotne. 

  • PM10 to cząstki stałe o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów. 
  • PM2,5 (lub pył drobny) to cząstki stałe o średnicy poniżej 2,5 mikrometra. 

Zarówno UE, jak i Światowa Organizacja Zdrowia uznają masę całkowitą PM10 i PM2,5 za wskaźnik dla definicji swoich norm. 

Ustalono związek cząstek stałych ze stanami chorobowymi i zgonami spowodowanymi chorobami serca lub płuc. Światowa Organizacja Zdrowia zgromadziła wystarczającą liczbę dowodów naukowych, by stwierdzić, że najbardziej szkodliwym rodzajem ekspozycji na cząstki stałe jest ekspozycja na pył drobny (PM2,5). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, naszą sekcją dotyczącą zanieczyszczenia powietrza oraz europejskim atlasem środowiska i zdrowia

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu