następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Czym jest uszczelnianie gleby i dlaczego ważne jest jego monitorowanie?

HelpCenter FAQ

Uszczelnianie gleby można zdefiniować jako zniszczenie gleby lub pokrycie jej powierzchni nieprzepuszczalnym materiałem. Jest ono jedną z głównych przyczyn degradacji gleby w UE. Uszczelnianie gleby często wpływa na żyzne grunty rolne, zagraża bioróżnorodności, zwiększa ryzyko powodzi i niedoboru wody oraz przyczynia się do globalnego ocieplenia. Od połowy lat 50. XX w. całkowita powierzchnia miast w UE wzrosła o 78%, co znacznie przyczyniło się do uszczelniania gleby i wiążących się z tym niekorzystnych skutków. 

EEA opracowała interaktywną przeglądarkę danych wyświetlającą stan i zmiany uszczelniania powierzchni gruntów w Europie (wyrażonym jako wartość przepuszczalności gruntów) co 3 lata w latach 2006–2015. Przeglądarka ułatwia ocenę uszczelniania gleby w danym okresie i można ją analizować w ramach określonych przez użytkownika jednostek przestrzennych, takich jak regiony administracyjne, regiony biogeograficzne lub klasy pokrycia gruntów.

Permalinks

Tagi

w kategorii:
w kategorii: Użytkowanie gruntów
Akcje Dokumentu