następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Czy zmiana klimatu wpływa w równym stopniu na nas wszystkich?

HelpCenter FAQ

W raporcie pt. „Nierówności w ekspozycji i skutkach: wrażliwość społeczna na zanieczyszczenie powietrza, hałas i skrajne temperatury w Europie” EEA dowodzi, że wpływ skrajnych temperatur nie jest jednakowy dla wszystkich. Nierówny wpływ zmian klimatu na zdrowie wyraźnie odzwierciedla różnice społeczno‑demograficzne w społeczeństwie europejskim. 

  • Osoby starsze, dzieci i osoby o złym stanie zdrowia są zazwyczaj bardziej narażone na oddziaływanie wysokich temperatur niż ogół społeczeństwa.
  • Grupy o niższym statusie socjoekonomicznym (osoby bezrobotne, o mniejszych dochodach lub słabiej wykształcone) zazwyczaj są bardziej narażone na zagrożenia związane ze zdrowiem środowiskowym, np. ze względu na większe narażenie na oddziaływanie wysokich temperatur w miastach. 

Na terenie całej Europy istnieją również wyraźne różnice regionalne w zakresie wrażliwości społecznej i narażenia na środowiskowe zagrożenia dla zdrowia.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu