następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Czy prognozowane zmiany klimatu różnią się w poszczególnych regionach?

HelpCenter FAQ

Zmiana klimatu wpływa na wszystkie europejskie regiony, ale w każdym z nich skutki zagrożeń takich jak powodzie i susze, dotykające ekosystemów, zdrowia ludzi i społeczeństwa, różnią się. EEA w następujący sposób podsumowuje poszczególne zagrożenia:

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym interaktywnym raportem internetowym na temat zmieniających się zagrożeń klimatycznych w Europie - interaktywnym raportem EEA opartym na indeksie oraz naszymi stronami internetowymi poświęconymi ekstremalnym zjawiskom pogodowym.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu