następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Czy prognozowane zmiany klimatu różnią się w poszczególnych regionach?

HelpCenter FAQ

Zmiana klimatu wpływa na wszystkie europejskie regiony, ale w każdym z nich skutki zagrożeń takich jak powodzie i susze, dotykające ekosystemów, zdrowia ludzi i społeczeństwa, różnią się. EEA w następujący sposób podsumowuje poszczególne zagrożenia:

 

Więcej informacji znajduje się w  raporcie pt. „Zmiany klimatu, ich oddziaływanie i wrażliwość na te zmiany w Europie w 2016 r.”, na stronie ze wskaźnikami oddziaływania dotyczącymi zmiany klimatu  oraz na stronie z mapami przedstawiającymi prognozy zmian klimatu.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu