następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Co oznaczają wartości wskaźnika jakości powietrza?

HelpCenter FAQ

Europejski wskaźnik jakości powietrza dodatkowo wyświetla komunikaty na temat zdrowia. Zawierają one zalecenia dla ogółu społeczeństwa i dla grup wrażliwych, takich jak dorośli i dzieci z problemami układu oddechowego oraz dorośli z chorobami serca. Zalecenia te przedstawiono poniżej: 

Wskaźnik jakości powietrzaOgół społeczeństwaWrażliwe grupy ludności
Bardzo dobry Jakość powietrza jest dobra. Spędzaj czas na świeżym powietrzu jak zwykle. Jakość powietrza jest dobra. Spędzaj czas na świeżym powietrzu jak zwykle.
Dobry Spędzaj czas na świeżym powietrzu jak zwykle. Spędzaj czas na świeżym powietrzu jak zwykle.
Umiarkowany Spędzaj czas na świeżym powietrzu jak zwykle. Rozważ ograniczenie aktywności wymagających wzmożonego wysiłku na świeżym powietrzu, jeśli odczuwasz objawy.
Dostateczny Rozważ ograniczenie aktywności wymagających wzmożonego wysiłku na świeżym powietrzu, jeśli odczuwasz objawy takie jak podrażnienie oczu, kaszel lub ból gardła. Rozważ ograniczenie aktywności fizycznych, zwłaszcza na zewnątrz, w szczególności gdy odczuwasz objawy.
Zły Rozważ ograniczenie aktywności wymagających wzmożonego wysiłku na świeżym powietrzu, jeśli odczuwasz objawy takie jak podrażnienie oczu, kaszel lub ból gardła. Ogranicz aktywność fizyczną, zwłaszcza na zewnątrz, w szczególności gdy odczuwasz objawy.
Bardzo zły Ogranicz aktywność fizyczną na zewnątrz. Unikaj aktywności fizycznej na zewnątrz.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu