Arealbruk

Endre språk

Europa er et av de mest intensivt brukte kontinentene på kloden, med den høyeste andelen landarealer som brukes til bosetting, produksjonssystemer (herunder landbruk og skogbruk) og infrastruktur. Land er en begrenset ressurs, og måten arealer brukes på, utgjør en av de viktigste faktorene for miljøendring, med betydelige konsekvenser for livskvalitet og økosystemer samt forvaltningen av infrastruktur. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss