neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan kan vi beskytte vårt marine miljø?

HelpCenter FAQ

Det marine miljøet er en viktig ressurs for livet på jorden ettersom det utfører en rekke sentrale miljøfunksjoner. Våre hav og sjøer er imidlertid truet av overfiske, skader på havbunnen, forurensning fra næringsberikelse og forurensende stoffer, spredning av fremmede arter, marin forsøpling og undervannsstøy. Finn ut mer om dette presset og de kumulative effektene på havene i Europa i den siste tekniske rapporten.

I tillegg til å implementere et stort antall EU-havmiljøpolitikker og -lovgivninger som takler det ovennevnte presset, har EU etablert marine områder som er beskyttede. Dette er geografisk distinkte soner der det eksisterer et verneformål. EEA har utviklet en dedikert orientering om disse marine verneområdene. En bred samling av marine data er også tilgjengelig gjennom Marine Information System for Europe (WISE-Marine). 

 

Se også EEA-rapporten Marine Messages II, særlig kapittelet om løsninger.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Vann og havmiljø
Dokumenter handlinger