Stadsmilieu

Taal wijzigen:
(verlopen)
This page was archived on 22-02-2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Europa is een Unie van steden; rond 75% van de bevolking van de EU heeft gekozen voor een woonplaats in de stedelijke ruimte. De verstedelijking heeft echter ook gevolgen buiten de grenzen van de stad. De Europese burgers houden er een stedelijke levensstijl op na en maken gebruik van stedelijke voorzieningen zoals culturele, onderwijs en gezondheidsdiensten. Steden zijn motoren van de Europese economie en liggen aan de basis van de Europese welvaart, maar zij zijn sterk afhankelijk van hulpbronnen uit omliggende gebieden om in de behoefte aan onder meer energie, water en voedsel te kunnen voorzien en om afval en emissies te kunnen verwerken. Meer

Bladeren door catalogus

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons