volgende
vorige
items
Note: new versions of the publication are available!

Evaluatie van Dobris - Samenvatting

Het kader

Pagina Laatst gewijzigd 19-04-2016
2 min read

HET KADER

1. Rapportage over het milieu in Europa

Hier wordt uitgelegd hoe het rapport tot stand is gekomen, hoe het is opgebouwd en welke functies het heeft. De reikwijdte, de beperkingen, de selectie van de informatie en de evaluatiemethoden worden voorgesteld en besproken. Uit de onderstaande illustratie blijkt de analytische structuur van het rapport, alsook het onderlinge verband tussen milieu-evaluatie, beleidsvorming en tenuitvoerlegging van dat beleid.

Het analytisch model van het rapport en het verband met beleidsvorming en tenuitvoerlegging. Uiteindelijk is alles te herleiden tot menselijke activiteiten, die druk uitoefenen op het milieu en zo tot milieuproblemen leiden.

2. Milieuveranderingen en menselijke ontwikkeling

Dit is het kader voor de evaluatie van het milieu in Europa, waar de menselijke bedrijvigheid momenteel het milieu wereldwijd op nooit geziene schaal verandert. De interacties tussen milieu en ontwikkeling worden onderzocht in verband met veranderingen in door de mens veroorzaakte ingrepen in biogeochemische kringlopen. Demografische en economische groei zijn de sleutel om de door de mens veroorzaakte druk op het milieu te begrijpen en duurzaamheid en incasseringsvermogen van het milieu zijn belangrijke begrippen tegen de achtergrond waarvan deze problemen moeten worden bekeken. Europa levert vaak een onevenredig grote bijdrage aan milieuveranderingen.

De afgelopen honderd jaar is de wereldbevolking verdriedubbeld, is de wereldeconomie met een factor 20, het verbruik van fossiele brandstoffen met een factor 30 en de industriële bedrijvigheid met een factor 50 gegroeid.

Sinds de 18de eeuw is 6 miljoen km5 - dus meer dan de oppervlakte van Europa - van de bossen in de wereld gerooid.

Wereldwijd worden er door menselijke activiteiten evenveel zwavel en stikstof aan de respectieve kringlopen toegevoegd als door natuurlijke verschijnselen.

3. Europa: het werelddeel

Europa is het op één na kleinste werelddeel, dat slechts iets meer dan 7% van het landoppervlak van de aarde beslaat. Het is omringd door negen zeeën, met inbegrip van de twee grootste geheel door land omgeven zeeën van de wereld: de Kaspische Zee en de Zwarte Zee. Dit gebied omvat 46 staten, waarvan 19 in de EU en de EVA, 21 in Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa, 4 kleine continentale staten en 2 kleine eilandgebieden. Europa overspant drie klimaatgebieden: het circumpolaire, het gematigde en het subtropische klimaat. In dit hoofdstuk worden deze klimaatgebieden besproken, alsook de geologische en biogeografische factoren die bepalend zijn voor de bodem en de vegetatiepatronen van Europa. Er wordt tevens een overzicht gegeven van het bodemgebruik in Europa.

Het aandeel van de Europese grond dat voor landbouw wordt gebruikt, schommelt tussen niet eens 10% in Finland, Zweden en Noorwegen en ruim 70% in Hongarije, Ierland, de Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

Het bosareaal beslaat tussen 6% van het grondoppervlak in Ierland en 66% in Finland.

Per decennium gaat er door urbanisatie 2% landbouwgrond verloren.

Europa is twee- tot driemaal dichter bevolkt dan de Verenigde Staten en Afrika, maar slechts half zo dicht als Azië.

   
 

Permalinks

Documentacties