volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor mijn gezondheid en welzijn?

HelpCenter FAQ
De veranderende klimaatomstandigheden, en met name de hogere temperaturen en hittegolven, vormen een meervoudige bedreiging voor de menselijke gezondheid en het welzijn in Europa.

In het EEA-verslag over het gevaar van de klimaatverandering voor de gezondheid en het welzijn in Europa, met de nadruk op hittegolven en infectieziekten wordt de bedreiging beschreven die uitgaat van lange perioden met hoge temperaturen, met uitleg over de manier waarop hittegolven kunnen leiden tot een groter aantal sterfgevallen en een lagere arbeidsproductiviteit. Tijdens hittegolven wordt met name onder kwetsbare groepen een groter aantal sterfgevallen als gevolg van hart- en ademhalingsziekten waargenomen, en de gevolgen daarvan worden nog verergerd door het hitte-eilandeffect.

Ook klimaatgevoelige infectieziekten vormen een opkomende bedreiging. Het veranderende klimaat maakt het steeds gemakkelijker voor klimaatgevoelige infectieziekten als malaria dengue en westnijlkoorts om de kop op te steken en zich te verspreiden. Bovendien lopen nu ook delen van Europa risico op besmetting die in het verleden veiliger waren voor deze ziekten. Het langere overdrachtsseizoen en de bredere verspreiding van ziektedragers vergroten de kans op lokale uitbraken.

Er moeten onmiddellijk adequate en maatregelen worden getroffen om de gezondheidseffecten van hitte te beperken.  

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Milieu en gezondheid
Documentacties