volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat zijn PFAS en hoe bedreigen ze mijn gezondheid?

HelpCenter FAQ

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) vormen een groep veelgebruikte en door de mens gefabriceerde stoffen die meer dan 4 700 chemische stoffen omvat. PFAS hopen zich geleidelijk op in het menselijk lichaam en in het milieu. Ze zijn zo goed als niet afbreekbaar en blijven dus voor altijd aanwezig in het milieu en in ons lichaam. PFAS kunnen leiden tot leverschade, schildklierziekte, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en kanker. Lees meer in onze briefing over opkomende chemische risico’s in Europa door PFAS.

 

Naar PFAS wordt ook onderzoek gedaan in het initiatief voor menselijke biomonitoring (HBM4EU). HBM4EU is een gezamenlijk project van 30 landen, EEA en de Europese Commissie, medegefinancierd door Horizon 2020. HBM4EU, dat loopt van 2017 tot en met 2021, levert kennis op voor een veilig beheer van chemische stoffen en daarmee voor de bescherming van de menselijke gezondheid in Europa. De introductievideo over HBM4EU kunt u hier bekijken. Of download een beknopt overzicht van HBM4EU.

 

HBM4EU coördineert en bevordert menselijke biomonitoring in Europa. Met dit initiatief kunnen duidelijke bewijzen worden verkregen over de werkelijke blootstelling van burgers aan chemische stoffen. Dankzij dit project kunnen de gegevens uit menselijke biomonitoring en de mogelijke gevolgen van chemische blootstelling voor de menselijke gezondheid met behulp van de nieuwste wetenschappelijke instrumenten grondig worden geïnterpreteerd.

 

Meer informatie over het PFAS-onderzoek van HBM4EU en de bijbehorende stoffen vindt u op de webpagina voor stoffen. Hier leest u in welke producten PFAS worden gebruikt, welke stoffen de groep bevatten en de gevaarlijke eigenschappen ervan, de blootstelling aan mensen en de beleidsvragen die HBM4EU zal beantwoorden aan de hand van het onderzoek dat wordt ontwikkeld.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Milieu en gezondheid
Documentacties