volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat zijn F-gassen en waarom zijn ze schadelijk?

HelpCenter FAQ

Fluorgassen (F-gassen) zijn door de mens gemaakte gassen die worden gebruikt voor uiteenlopende industriële toepassingen. F-gassen worden vaak gebruikt ter vervanging van ozonafbrekende stoffen, omdat zij de atmosferische ozonlaag niet aantasten. Het zijn echter krachtige broeikasgassen met een aardopwarmingspotentieel dat zelfs hoger is dan bij koolstofdioxide (CO2). Ze dragen dus fors bij aan klimaatverandering.

Om de uitstoot van F-gassen, waaronder fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), te beheersen heeft de Europese Unie twee wetgevingsbesluiten vastgesteld: de verordening betreffende F-gassen en de richtlijn inzake mobiele airconditioningsystemen). EEA levert een bijdrage aan de verzameling van door bedrijven gerapporteerde gegevens over productie, import, export, vernietiging en grondstofgebruik van F-gassen in de EU. Deze gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in het rapport inzake gefluorideerde broeikasgassen.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Beperking van klimaatverandering
Documentacties