volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering in Europa?

HelpCenter FAQ

Europa warmt sneller op dan andere gebieden in de wereld. Het klimaat is aan het veranderen en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden, ook als de wereldwijde pogingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen effectief blijken te zijn. De gevolgen zullen echter veel minder ernstig zijn als de maatregelen ertoe leiden dat de temperatuurstijging op aarde ruim onder de 2°C blijft (zoals vereist in de Overeenkomst van Parijs). Overschrijding van deze limiet zou leiden tot een veel grotere klimaatverandering met alle gevolgen van dien.

 

In veel delen van Europa zullen extreem weer en klimaatgebonden gevaren, zoals hittegolven, overstromingen en droogte, steeds vaker voorkomen en steeds extremer worden. Dit zal schadelijke effecten hebben op ecosystemen, economische sectoren en de gezondheid en het welzijn van de mens. Om de risico’s van wereldwijde klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken, moeten er daarom bovenop de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen gerichte maatregelen worden getroffen voor aanpassing aan de gevolgen van een veranderend klimaat. De aanpassing moet worden afgestemd op de specifieke omstandigheden in de verschillende regio’s en steden van Europa.

 

Raadpleeg ons (engelstalige) rapport over klimaatverandering, gevolgen en kwetsbaarheid in Europa 2016, onze indicatoren voor klimaatveranderingseffecten en de overzichtskaarten die een verhaal vertellen over hoe Europa door klimaatverandering getroffen kan worden.

Permalinks

Tags

Documentacties