volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat zijn de gevaren van chemische verontreiniging in Europese wateren?

HelpCenter FAQ

Chemische stoffen spelen een belangrijke rol in ons leven; we gebruiken er dagelijks duizenden van. Sommige chemische stoffen vormen echter een bedreiging voor planten en dieren die in het water leven, voor de dieren die deze planten en dieren eten, en voor de mens zelf. Bepaalde risico’s zijn al tientallen jaren bekend maar regelmatig ontstaan er ook nieuwe.

 

Gevaarlijke door de mens gefabriceerde chemische stoffen kunnen zorgen voor waterverontreiniging. Mensen worden aan deze stoffen blootgesteld als ze besmet water binnenkrijgen of schaal- of schelpdieren eten die erin leven, of door in het water te zwemmen. Afhankelijk van het blootstellingsniveau kan dit leiden tot een reeks van chronische aandoeningen, waaronder kanker.

 

Chemische stoffen hebben negatieve gevolgen voor mariene ecosystemen; ze verminderen het nut ervan voor mens en economie en zijn funest voor het natuurlijk evenwicht van de ecosystemen.

 

Lees voor meer informatie het EEA-rapport over chemische stoffen in Europese wateren.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Water- en marien milieu
Documentacties