volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat is het verschil tussen aanpassing (adaptatie) en beperking (mitigatie)?

HelpCenter FAQ

Aanpassing betekent anticiperen op de negatieve gevolgen van klimaatverandering en de nodige maatregelen nemen om de schade die ze kunnen veroorzaken, te voorkomen of tot een minimum te beperken, of de mogelijkheden benutten die zich kunnen aandienen. Voorbeelden van aanpassingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld grootschalige veranderingen in de infrastructuur, zoals het bouwen van dijken ter bescherming tegen de stijgende zeespiegel, of gedragsverandering die leidt tot minder voedselverspilling. Aanpassing komt in feite neer op meebewegen met de huidige en toekomstige effecten van klimaatverandering.

 

Beperking betekent de gevolgen van klimaatverandering verzachten door de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer te voorkomen of terug te dringen. Beperking wordt bereikt door de bronnen van deze gassen te verminderen, bijvoorbeeld door het aandeel hernieuwbare energie te vergroten of een schoner mobiliteitssysteem in te stellen, of door meer van deze gassen op te slaan, bijvoorbeeld door meer bossen te planten. In het kort komt beperking neer op menselijk ingrijpen dat de toevoerbronnen van broeikasgassen vermindert en/of de afvoer van die gassen vergroot.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Beperking van klimaatverandering
Documentacties