volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat is het aandeel van de broeikasgasemissies per vervoerwijze?

HelpCenter FAQ

Het aandeel van de broeikasgasemissies per vervoerwijze wordt samengesteld aan de hand van de nationale emissies die worden ingediend bij het Raamwerk van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en in het kader van het EU-bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen. De gegevens zijn beschikbaar op de website van EEA.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Vervoer
Documentacties