volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat is fijnstof en welke effecten heeft het op onze gezondheid?

HelpCenter FAQ

Fijnstof bestaat uit zwevende deeltjes die een mengsel vormen van vaste stoffen en vloeistofdruppeltjes. Sommige zwevende deeltjes worden rechtstreeks in de atmosfeer gebracht, andere vormen zich wanneer vervuilende stoffen die door verschillende bronnen worden uitgestoten, reageren in de atmosfeer. Zwevende deeltjes verschillen in omvang, waarbij de deeltjes kleiner dan 10 micrometer onze longen kunnen binnendringen en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

 

  • PM10 is fijnstof waarvan de zwevende deeltjes een diameter hebben van minder dan 10 micrometer.
  • PM2,5 is fijnstof waarvan de zwevende deeltjes een diameter hebben van minder dan 2,5 micrometer.

 

Zowel de EU als de Wereldgezondheidsorganisatie beschouwen de totale massa van PM10 en PM2,5 als de indicator voor vaststelling van hun normen. 

Fijnstof wordt in verband gebracht met aandoeningen en sterfgevallen als gevolg van hart- of longziekten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft genoeg wetenschappelijk bewijs vergaard om te kunnen stellen dat langdurige blootstelling aan PM2,5 het schadelijkst is van alle blootstellingen aan fijnstof. Raadpleeg voor meer informatie ook de sectie over de gevolgen van luchtverontreiniging voor de gezondheid.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Luchtverontreiniging
Documentacties