volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat is bodemafdekking en waarom is het belangrijk om die te monitoren?

HelpCenter FAQ

Bodemafdekking is het verwoesten of afdekken van de bodem met ondoordringbaar materiaal, en vormt een van de grootste oorzaken van bodemaantasting in de EU. Bodemafdekking gaat vaak ten koste van vruchtbare landbouwgrond, is een risico voor de biodiversiteit, vergroot de kans op overstromingen en waterschaarste en draagt bij aan de opwarming van de aarde. Sinds medio jaren 1950 is het totale oppervlak van steden in de EU met 78 % toegenomen. Dit heeft in hoge mate bijgedragen aan de bodemafdekking en de negatieve gevolgen ervan.

 

EEA heeft een interactieve gegevensviewer ontwikkeld waarin voor elke drie jaar tussen 2006 en 2015 de mate van en verandering in bodemafdekking in Europa wordt weergegeven (gemeten op basis van ondoordringbaarheid). Deze viewer maakt het makkelijker de bodemafdekking over een specifieke periode te beoordelen. Er kan een analyse worden gemaakt binnen ruimtelijke eenheden die de gebruiker instelt, zoals administratieve gebieden, biogeografische regio’s of landbedekkingscategorieën.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Bodemgebruik
Documentacties