volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat is biodiversiteit en waarom is behoud van de biodiversiteit zo belangrijk?

HelpCenter FAQ

Onder biodiversiteit verstaan we de miljarden unieke levende organismen die de aarde bewonen, samen met de interacties tussen hen. Hoewel deze organismen van vitaal belang zijn voor ons bestaan, staan ze bloot aan voortdurende bedreigingen. De grootste druk waaraan de biodiversiteit onderhevig is, komt van het bodemgebruik (ontbossing, intensieve monocultuur, verstedelijking), rechtstreekse exploitatie zoals jagen en overbevissing, klimaatverandering, verontreiniging en invasieve uitheemse soorten.

 

Behoud van de biodiversiteit is van essentieel belang, niet alleen vanwege haar intrinsieke waarde, maar ook omdat biodiversiteit bijvoorbeeld zorgt voor schone lucht, schoon water, een goede bodemkwaliteit en bestuiving van gewassen. Biodiversiteit levert een bijdrage aan de bestrijding van en aanpassing aan klimaatverandering, en helpt ons de negatieve gevolgen van natuurlijke bedreigingen te beperken. Achteruitgang van de biodiversiteit heeft dus fundamentele gevolgen voor de samenleving, economie en menselijke gezondheid.

 

Het natuurinformatiesysteem van de EU (EUNIS) levert belangrijke gegevens over soorten, typen habitats en aangewezen beschermde gebieden.

 

Raadpleeg voor meer informatie het biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa (BISE).

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Biodiversiteit en ecosystemen
Documentacties