volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Wat betekent CORINE Land Cover (CLC)?

HelpCenter FAQ

Het werkprogramma Corine (coördinatie van informatie inzake de toestand van het milieu) voorziet in de inventarisatie van de Europese landbedekking, onderverdeeld in 44 landbedekkingscategorieën. Ook is te zien wat er sinds de jaren 1990 tussen de categorieën is veranderd over perioden van vier jaar. De landbedekking en de veranderingen daarin worden getoond door middel van een cartografische visualisatie met hoge resolutie. De Corine-database is een product van samenwerking tussen Europese landen. Over de periode 1990-2018 zijn gegevens beschikbaar, die gratis kunnen worden gedownload.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Bodemgebruik
Documentacties