volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Waarom hebben we een duurzaam mobiliteitssysteem nodig?

HelpCenter FAQ

Vervoer neemt momenteel meer dan een kwart van de broeikasgassen in de EU voor zijn rekening. Dit aandeel stijgt, omdat de vraag toeneemt en andere sectoren hun emissies omlaag brengen. Het is daarom essentieel om de mobiliteit duurzamer te maken. Dat betekent dat gebruikers vooropgesteld worden en kunnen kiezen voor betaalbaardere, toegankelijkere, gezondere en schonere alternatieven.

 

Er worden op EU-niveau verschillende acties ondernomen om de toepassing van schone voertuigen en alternatieve brandstoffen te stimuleren, een overgang naar duurzamere vervoerwijzen, zoals vervoer per spoor en via binnenlandse waterwegen, te vergemakkelijken en multimodaal vervoer – het tijdens een reis combineren van verschillende vervoerwijzen – en fietsen, lopen en openbaar vervoer in stedelijke gebieden te bevorderen. Raadpleeg voor meer informatie over het mobiliteitssysteem hoofdstuk 16.4 van het rapport “Het milieu in Europa – Toestand en verkenningen 2020”.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Vervoer
Documentacties