volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Waar vind ik gegevens over broeikasgassen per bron en land?

HelpCenter FAQ

De lidstaten van EEA dienen gegevens over de uitstoot en verwijdering van broeikasgassen in bij het UNFCCC (Raamwerk van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering). Deze gegevens worden ook opgegeven aan de EU/EEA in het kader van het EU-bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen (EU-lidstaten). De informatie is beschikbaar in de EEA-gegevensviewer voor broeikasgassen. Deze viewer verstrekt de meest recente emissies, vermeld in jaarlijkse broeikasgasinventarissen. De gegevens kunnen worden gefilterd per land, sector, jaar en broeikasgas. De Europese Unie dient bij het UNFCCC de totale broeikasgasinventaris in, die de basis vormt voor de op deze viewer getoonde emissies en toegankelijk is vanaf de webpagina van EEA voor de inventaris van broeikasgassen.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Beperking van klimaatverandering
Documentacties