volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Waar kom ik aan gegevens over uitstoot en overbrengingen van verontreinigende stoffen uit de industrie?

HelpCenter FAQ

De portaalsite over industriële emissies (voorheen E-PRTR) biedt een Europabreed register met gemakkelijk toegankelijke, belangrijke milieugegevens van industriële faciliteiten in de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië en Zwitserland. Het bevat informatie die jaarlijks wordt gerapporteerd door meer dan 30 000 industriële faciliteiten die 65 economische activiteiten in heel Europa bestrijken.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Industrie
Documentacties