volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Veelgestelde vragen over gegevensbescherming

HelpCenter FAQ

EEA hanteert een gegevensbeschermingsbeleid waarin staat beschreven hoe het Agentschap met persoonsgegevens omgaat. Dit zorgt ervoor dat er op een transparante manier met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en dat het relevante rechtskader voor gegevensbescherming bij de instellingen en organen van de EU volledig wordt nageleefd. Voor elk proces en elke activiteit waarbij persoonsgegevens worden verzameld, is een specifieke privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaringen worden nauwgezet gemonitord door de degene die verantwoordelijk is voor de betreffende verwerkingsactiviteit, en door de functionaris gegevensbescherming (DPO).

Meer informatie over hoe EEA met uw persoonsgegevens omgaat en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht te worden geïnformeerd over het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, het recht van inzage van uw eigen gegevens en/of het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, is te vinden op onze webpagina over gegevensbescherming.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: gegevensbescherming
Documentacties