volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Hoe passen mensen en steden zich aan de klimaatverandering aan?

HelpCenter FAQ

Het klimaat is aan het veranderen en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden, ook als de wereldwijde pogingen om emissies terug te dringen effectief blijken te zijn. In veel delen van Europa zullen extreem weer en aan de klimaatverandering gerelateerde gebeurtenissen die resulteren in het risico van bijvoorbeeld overstromingen en droogte, steeds vaker voorkomen en steeds heviger worden. Dit heeft schadelijke effecten op ecosystemen, economische sectoren en de gezondheid en het welzijn van de mens. Maatregelen voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering zijn daarom van het grootste belang en moeten worden afgestemd op de specifieke omstandigheden in de verschillende regio’s en steden van Europa. Aanpassingsmaatregelen kunnen inhouden:

 

Voor individuen en huishoudens:

- regenwater opvangen (bv. voor het besproeien van tuinen of wassen van de auto) om drinkwater te besparen en de druk op rioolsystemen tijdens zware neerslag te verminderen;

- bomen planten om te zorgen voor schaduw tijdens hittegolven;

- isoleren van woningen om de behoefte aan verkoeling in de zomer (en verwarming in de winter) te verminderen.

 

Voor steden en lokale autoriteiten:

- zorgen voor meer groene ruimten (bv. om het hitte-eilandeffect te beperken of om deze ruimten als regentuinen te benutten tijdens zware regenbuien);

- aanpassen van bouwvoorschriften aan toekomstige klimaatomstandigheden en extreem weer;

- bouwen van hoogwaterbescherming en verhogen van de beschermingsniveaus voor overstromingen, waarbij voor zover mogelijk oplossingen op natuurlijke basis en op het ecosysteem gebaseerde methoden worden aangewend.

 

Voor sectorale belanghebbenden:

- efficiënter gebruik bevorderen van schaarse waterbronnen, bijvoorbeeld door hergebruik van gezuiverd afvalwater;

- kweken van droogtebestendige gewassen;

- overgaan op boomsoorten die stormen en branden beter doorstaan en op bosbouwmethoden die beter met stormen en branden rekening houden;

- aanleggen van verbindingszones waardoor dieren tussen verschillende natuurgebieden kunnen bewegen.

 

Voor meer informatie kunt u de (Engelstalige) portaalsite Climate ADAPT raadplegen.

Permalinks

Tags

Documentacties