volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Hoe kunnen we van afval een hulpbron maken?

HelpCenter FAQ

Als het gaat om de omvorming van afval tot hulpbron, hebben we het over een circulaire- of kringloopeconomie. Daarbij wordt met een systematische benadering het lineaire model van “nemen, maken en weggooien” omgebogen naar een circulair model waarin de waarde van producten en materialen binnen de economie zo lang mogelijk behouden blijft. Afvalproductie en hulpbronnengebruik worden zoveel mogelijk beperkt en wanneer een product aan het einde van zijn levensduur is, wordt het gerepareerd, opgeknapt, hergebruikt of gerecycled om extra waarde te creëren.

 

Bij de omvorming van afval tot hulpbron moeten de doelstellingen voor afvalbeheer worden afgestemd op de doelstellingen voor transitie naar een kringloopeconomie. In een kringloopeconomie wordt de afvalindustrie een sleutelpartner van bedrijven. Op die basis kunnen kwalitatief hoogwaardige afvalstromen worden gegenereerd voor recyclage en terugwinning. De belangrijkste afvalstromen zijn gemeentelijk afval, verpakkingsafval, levensmiddelenafval, bioafval en kritieke grondstoffen.

 

Meer informatie vindt u op onze webpagina’s over afval en de efficiëntie van hulpbronnen.

Permalinks

Tags

Documentacties