volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Hoe kunnen we ons mariene milieu beschermen?

HelpCenter FAQ

Het mariene milieu is een vitale bron voor het leven op aarde omdat het een aantal cruciale milieufuncties vervult. Onze oceanen en zeeën worden echter bedreigd door overbevissing, schade aan de zeebodem, verontreiniging door eutrofiëring en verontreinigende stoffen, de verspreiding van uitheemse soorten, zwerfvuil op zee en onderwatergeluid. Raadpleeg het nieuwste technisch rapport en lees meer over deze bedreigingen en hun cumulatieve werking op de zeeën van Europa.

Om deze problemen aan te pakken heeft de Europese Unie niet alleen uitgebreide wetgeving en beleidsmaatregelen met betrekking tot het mariene milieu vastgesteld, maar ook beschermde mariene zones ingesteld. Dit zijn geografisch gedefinieerde gebieden waarvoor beschermingsdoelstellingen gelden. EEA heeft aan deze beschermde mariene zones een speciale briefing gewijd. Voorts kan bij het waterinformatiesysteem voor Europa (WISE-Marine) een breed spectrum van mariene gegevens worden geraadpleegd. 

 

Lees ook het Engelstalige EEA-rapport “Marine Messages II”, met name het hoofdstuk over oplossingen.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Water- en marien milieu
Documentacties