volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Hoe kunnen de gezondheidseffecten van hitte worden beperkt?

HelpCenter FAQ
Bijna alle sterfgevallen in verband met hoge temperaturen kunnen in de Europese context worden voorkomen. Monitoring van en toezicht op klimaatgerelateerde bedreigingen in combinatie met actieplannen ter bescherming van de volksgezondheid tijdens hittegolven en andere lokale maatregelen kunnen doeltreffend zijn om de gezondheidseffecten van hitte te verminderen.

In het EEA-verslag over het gevaar van de klimaatverandering voor de gezondheid en het welzijn in Europa, met de nadruk op hittegolven en infectieziekten wordt gekeken naar maatregelen om de gezondheidseffecten van hitte en infectieziekten in Europa te verminderen. Om het effect van hoge temperaturen op de gezondheid van werknemers te beperken, moet een uitgebreid arsenaal aan oplossingen worden ingezet, met inbegrip van systemen voor vroegtijdige waarschuwing, doeltreffende actieplannen ter bescherming van de volksgezondheid tijdens hittegolven, meer groene en schaduwrijke zones in steden, gebouwen met een passend ontwerp en een geschikte constructie voor de omstandigheden, evenals aangepaste werktijden en -omgevingen om ervoor te zorgen dat werknemers minder aan de hitte worden blootgesteld. Een betere paraatheid van de gezondheidszorgsector en een grotere weerbaarheid van zorginstellingen tegen klimaatgevaren kunnen ervoor zorgen dat zorgstelsels over de nodige capaciteit en kennis beschikken om efficiënt om te gaan met pieken in de vraag naar patiëntenzorg of diagnoses.

Hoewel de EU op gezondheidsgebied beperkte bevoegdheden heeft, kan zij de lidstaten ondersteunen door de ontwikkeling en uitwisseling van kennis te vergemakkelijken via onderzoeksprogramma’s en specifieke initiatieven zoals de Europese waarnemingspost voor klimaat en gezondheid of de Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied. Voorts kunnen regelgevingsvoorstellen – zoals het voorstel betreffende ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid – ook de rol van de EU versterken bij de ontwikkeling van systemen voor vroegtijdige waarschuwing en bij het aanpakken van de gevaren die gepaard gaan met de klimaatverandering. 

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Milieu en gezondheid
Documentacties