volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Hoe kan de Europese “van boer tot bord”-strategie helpen bij het bereiken van een milieuvriendelijk voedselsysteem?

HelpCenter FAQ

Als onderdeel van de Europese Green Deal draagt de “van boer tot bord”-strategie bij tot de herstructurering van onze voedselsystemen. Voedselsystemen die een groot deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening nemen, veel natuurlijke hulpbronnen verbruiken en vaak leiden tot biodiversiteitsverlies en nadelige gezondheidseffecten. Deze strategie is gericht op minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, de bestrijding van eutrofiëring en antimicrobiële resistentie, en het stimuleren van biologische landbouw in de EU. Met deze strategie wordt beoogd een gezond voedselsysteem tot stand te brengen, de effecten van de landbouw op klimaatverandering te beperken, de achteruitgang van de biodiversiteit te keren en degenen die in de sector werkzaam zijn van rechtvaardige inkomens te voorzien. Adviesverlening, financiële instrumenten en onderzoek en innovatie zullen deze transitie helpen te verwezenlijken.

 

Lees het EEA-artikel Ander voedingspatroon, andere landschappen – Landbouw en voedsel in Europa om meer inzicht te verkrijgen in dit onderwerp.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Landbouw
Documentacties